انواع شقاق

به زخم ناحيه مقعد شقاق گفته مي شود. شقاق حاد هنگامي اتفاق مي افتد كه عضله هاي مقعدي گرفتار اسپاسم گشته و ​نشانه هايي چون: مدفوع محكم و حجيم- اسهال هاي دراز مدت منجر به زخم شقاق مي ​گردند كه با سوزش و خارش و درد شديد موقع دفع مدفوع با رگه هاي خوني بر روي مدفوع ( خون در مدفوع ) و دستمال توالت همراه است.
علايم بيماري شقاق يا فيشر حاد
شقاق حاداگر از آغاز اين نشانه ها شش هفته گذشته باشد به آن شقاق حاد گفته مي شود. كه در خيلي از مواقع با درمان دارويي –درمان يبوست با ر‍‍ژيم پر فيبر و در مواقعي با ملين ها و در برخي مواقع اشخاص بيمار ميتلا به اسهال مزمن جلوگيري از اسهال و گرم نگه داشتن عضله هاي قسمت مقعد با هر روز 3 مرتبه به مدت زمان  15 دقيقه در لگن اب گرم نشستن قابل درمان است.
شقاق مزمنهمانگونه كه درمان شقاق با ليزر حاد گفته شد به زخم قسمت مقعد شقاق گفته مي شود اگر از آغاز بيماري هشت هفته سپري شود و درمان دارويي جلوي پيشروي بيماري را نگيرد شما به شقاق مزمن مبتلا هستيد.
علايم بيماري شقاق يا فيشر مزمن
شقاق مزمن همان اسپاسم عضله هاي مقعدي (اسفنكتر) است كه جلوي خون رساني به زخم قسمت مقعد مي شود كه باعث درمان درمان شقاق با ليزر نشدن و جوش خوردگي لبه هاي زخم با يكديگر شده و در مواقعي يك زائده گوشتي به اسم زائده نگهبان در ابتداي آن پديدار مي شود. در اين حالت احتياج به درمان شقاق با ليزر است كه مي توان در مطب پزشك به حالت سرپايي با بي حسي موضعي عمل شود و ديگر بيمار پس از عمل، دردي از ناحيه شقاق احساس نخواهد كرد.
نوشته شده توسط jody | ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۷:۳۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |